Global Freedom of Expression

U.K., Scott v. Scott, [1913] AC 417