Global Freedom of Expression

U.K., Viagogo v. Myles [2012] EWHC 433 (Ch.)