Global Freedom of Expression

U.K., Gurieva v. Community Safety Development Ltd, [2016] EWHC 643 (QB)