Global Freedom of Expression

Sri Lanka, Perera v. Attorney General [1992] 1 Sri LR 199