Global Freedom of Expression

Sri Lanka, Naneyakkara v. Henry Perera and Others, (1985) 2 Sri LR 375