Global Freedom of Expression

S. Afr., Le Roux v. Direkteur-Generaal van Handel en Nywerheid, [1997] (4) SA 174 (SCA)