Global Freedom of Expression

Kaz., The State v Bulat Zhakpbaevich Satkangulov (Kostanaya City Court No. 2, No. 1-406/2015, Nov. 18, 2015)