Global Freedom of Expression

India, Kishore Samrite v. State of Uttar Pradesh (2013), 2 SCC 398.