Global Freedom of Expression

Uganda, Eddie Ssansa Luwaga v. Shamim Jjingo Nakawooya