Global Freedom of Expression

S. Afr., Theron en Andere v. Ring van Wellington van die NG Sendingkerk in Suid-Afrika en Andere, 1976 (2) SA 1 (A)